ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРАВОБЕРЕЖНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"

«Обери професію по душі і жодного дня у житті не будеш «працювати»,

а будеш радіти життю»

 

МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ ТА ТВОРЧІ ГРУПИ

МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ ТА ТВОРЧІ ГРУПИ

Методичні комісії – це традиційна форма колективної роботи, спрямованої на вдосконалення науково-теоретичної й методичної підготовки педагогічного колективу закладу освіти.

Головним змістом роботи методичних комісій Запорізького правобережного професійного ліцей є удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.

Методичні комісії створені за циклами дисциплін, які входять до навчального плану ліцею. Їх діяльність багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами і формами.

Відповідає за організацію і зміст роботи комісії –голова методичної комісії. Він складає план роботи комісії, який затверджується директором або заступником директора з НВР, проводить засідання методичної комісії, забезпечує виконання її рішень, надає методичну допомогу членам комісії, організовує проведення відкритих уроків, веде протоколи і звітність про роботу комісії тощо.

У 2019/2020 навчальному році в ліцеї працюють чотири методичних комісій:

 1. Методична комісія педагогічних працівників загальноосвітніх дисциплін, предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни», під керівництвом викладача іноземної мови Швецової В.С.
 2. Методична комісія педагогічних працівників комп’ютерних технологій, під керівництвом викладача спецдисциплін Маляревич В.С.
 3. Методична комісія педагогічних працівників професійно-технічного циклу, під керівництвом викладача Кардіян Т.М.
 4. Методична комісія класних керівників, під керівництвом викладача Маляревич В.С.

Участь у роботі методичної комісії є професійний обов’язок кожного педагогічного працівника, так як методична комісія створює організаційні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої компетентності; залучення педагогів до використання та апробації інноваційних методик, самоосвіти, розвиток творчих можливостей.

На якому б етапі життєвого і професійного шляху не знаходився учитель, він ніколи не зможе вважати свою освіту завершеною, а свою професійну концепцію остаточно сформованою. Поки педагог виконує свої професійні обов'язки, він орієнтується на вимоги, що висуває перед ним суспільство, і зобов'язаний займатися самоосвітою. Вона в свою чергу випливає із внутрішніх ресурсів зростання професійної майстерності вчителя і ґрунтується на бажанні передбачення майбутнього освітнього простору, небайдужості за майбутнє своє і своїх учнів.

Також в ліцеї також працюють творчі групи.

 

Напрямки методичної роботи з молодими викладачами/майстрами в/н

 1. Надання молодому фахівцю кваліфікованої, ефективної та своєчасної допомоги в:
 • організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня відповідно до державного стандарту;
 • розробці навчально - програмної документації (навчальних планів, програм тощо);
 • доборі матеріалів з питань удосконалення форм і методів навчання та виховання;
 • інформуванні щодо сучасної модульно-компетентісної системи освіти;
 1. Забезпечення, накопичення й систематизація молодим викладачем/майстром навчальної та методичної літератури, інструктивних, нормативних та інших матеріалів та документів, відвідування ліцейської бібліотеки;
 2. Забезпечення дотримання молодим учителем вимог Закону України «Про мови» (опанування державної мови, виконання орфографічних, пунктуаційних та стилістичних норм під час оформлення шкільної документації;
 3. Проведення співбесід;
 4. Оформлення «Педагогічного звіту молодого викладача/майстра» (допустимо в формі презентації та в електронному вигляді на сайті ліцею) з метою аналізу підвищення рівня його професійної та методичної майстерності
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…