ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРАВОБЕРЕЖНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"

«Обери професію по душі і жодного дня у житті не будеш «працювати»,

а будеш радіти життю»

Розклад уроків

В Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України 
працює творча група з розроблення проектів професійних стандартів з професій:
Педагог професійного навчання,
3340 Майстер виробничого навчання.
Науковці потребують допомоги, пройдіть, будь ласка анкетування до 31 травня:

Анкета трудових функцій за професією педагог професійного навчання розміщена за посиланням:
Анкета трудових функцій за професією майстер виробничого навчання розміщена за посиланням:

"Вітаю, шановні колеги!

 Головам методичних комісій, педагогічним працівникам, викладачам та майстрам виробничого навчання нагадую про роботу над методичною темою ліцею- такою вона презентувалась на початку:

https://zgurametod.blogspot.com/2018/05/2017-2018_15.html

Зараз наш колектив  підводить підсумки II етапу. "

1. Закон України «Про освіту»:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page

2. Закон України «Про професійно-технічну освіту»:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

3. Постанова КМУ від 11.09.2007 № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1117-2007-%D0%BF

4. Постанова КМУ від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і № 731 від 05.08.2008, № 1019 від 10.11.2008,  № 746 від 10.07.2015:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06

6. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12.98 №201/469 «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам,  які  здобувають професійно-технічну освіту»:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0124-99

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 №947 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у Професійно-технічних навчальних закладах»:

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/367-

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 №59 «Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів»:

http://osvita.ua/legislation/proftech/13702/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…