ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРАВОБЕРЕЖНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"

«Обери професію по душі і жодного дня у житті не будеш «працювати»,

а будеш радіти життю»

 

ІНОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІЦЕЮ

ІНОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІЦЕЮ

Сьогодення об’єктивно вимагає активізації пошуку перспективних інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості.

Адміністрація ліцею сприяє застосуванню у закладі експериментальних проектів, інноваційних технологій, форм і методів, 

Перед професійно-технічними навчальними закладами державою поставлено конкретні завдання про підготовку висококваліфікованих фахівців, працевлаштування випускників, зміцнення, оновлення матеріально технічної бази навчального закладу сучасним обладнанням, устаткуванням та іншою технікою, впровадження нових педагогічних та виробничих технологій у навчальний процес.

В умовах практичної реалізації завдань оновлення змісту професійно – технічної освіти важливого значення набуває організація систематичної роботи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у освітній процес сучасних інноваційних технологій.

Не можна навчити молодь інноваційним технологіям, не маючи підготовленого педагога.

Пріоритетним напрямом навчального закладу стали:

  • професійна адаптація майбутніх фахівців;
  • формування професійної компетенції педагогічних працівників;
  • створення інноваційного навчального середовища;
  • впровадження в освітній процесс сучасних педагогічних і виробничих технологій.

Практика показує, що джерела саморозвитку навчального закладу знаходяться у творчості педагогів, їх професійній майстерності, усвідомленні тих завдань, які стоять перед навчальним закладом.

Як орієнтувати педагога до інноваційної діяльності?

Чи у кожного педагогічного працівника є цей інноваційний потенціал.

Одним із найважливіших чинників, який стимулює зростання фахової майстерності педагогів, допомагає народженню власного педагогічного почерку, бажання працювати по - новому, впроваджувати у навчальний процес передові методи праці.

Керування інноваційною діяльністю здійснюється через методичну роботу, складовими якої є: інформаційне забезпечення, облік і систематизація інноваційної діяльності, (розробка проектів, створення методичних розробок, рекомендацій, навчальних посібників, публікацій, розробка системи контролю за ходом і результатами впровадження інноваційних та виробничих технологій).

Якісно підготувати робітника-універсала зможе педагогічний працівник, який має високу робітничу кваліфікацію, обізнаний з новітніми виробничими технологіями і вміло використовує їх у навчально-виробничому процесі.

А тому головним завданням методичної служби є оновлення, поглиблення знань у професійній, науково - технологічних сферах через ознайомлення з сучасними технологіями виробництва, освоєння прогресивних методів, засобів і технологій навчання, сучасними методами викладання шляхом індивідуальних бесід та інших заходів.

У зв’язку з цим набуває актуальності теоретичне обґрунтування, впровадження в процес професійного навчання майбутніх робітників інноваційних форм і методів навчання і насамперед тих, що передбачають формування в учнів здатностей до діяльнісного оволодіння навчальним матеріалом, основ професійної майстерності.

Інновації - об’єкти впровадження чи процес, що веде до появи чогось нового - новації. В принципі, будь-яке соціально-економічне нововведення, доки воно не отримало масового, тобто серійного поширення в галузі освіти, праці, виробництва і управління, можна вважати інновацією.

Інновації у педагогічній діяльності розглядаються як нововведення в педагогічній системі, які покращують результати навчально-виховного процесу, формують новий стиль навчання.

Серед інноваційних технологій навчання використовується – дистанційне навчання.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…